ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Aanmelden/reserveren:
  aanmelding deelname via ons inschrijfformulier of www.vitalismarkten.nl vervolgens ontvangt u een bevestiging/factuur, of voor volgeboekte markten een afwijzing en wordt u vrijblijvend geplaatst op de wachtlijst.
  LET OP: Indien u reserveert via onze site, ontvangt u meteen een email met uw reserveringsgegevens. Een definitieve bevestiging of u kunt staan, ontvangt u later.
  Geen mail ontvangen, check dan ook uw spam of ongewenste mail, de kopie bevestiging word altijd direct verzonden. Wanneer u deze ontvangen hebt, dan hebben wij ook pas een reserveringsaanvraag ontvangen.
 2. Betalingsvoorwaarden:
  Vlooienmarkt: contant op de marktdag of per bank o.v.v. bestelnummer en 1 werkdag voor aanvang van de markt. 
  Braderie: contant op de marktdag of per bank o.v.v. bestelnummer en 1 werkdag voor aanvang van de markt.
 3. Afmelden/annuleren:
  Afmeldingen/annuleren schriftelijk of per email bij afmelding/annuleren ontvangt u een bevestiging, voor uitgebreide annuleringsvoorwaarden zie onder, telefonisch annuleren niet mogelijk (let op altijd schriftelijk, u ontvangt een bevestiging van uw annulering binnen 1 werkdag):
  Vlooienmarkt: 
  Tot 1 dag voor de markt voor 16.30 uur kunt u kosteloos annuleren, met uitzondering van markten gehouden op de zondag, kosteloos annuleren is dan vrijdags voor 16.30 uur! (let op altijd schriftelijk en u ontvangt een bevestiging binnen 1 werkdag)
  Annuleringsvoorbeelden vlooienmarkt:
  markt op zondag, kosteloos annuleren voor vrijdag 16.30 uur
  markt op dinsdag, kosteloos annuleren voor zondag 16.30 uur
  markt op woensdag, kosteloos annuleren voor maandag voor 16.30 uur
  Indien u later annuleert of afwezig bent op de markt zal het gehele standgeld worden berekend. (let op schriftelijk annuleren (per mail of post, u ontvangt een bevestiging van uw annulering binnen 1 dag)  
  Braderie:
  Tot 4 dagen voor aanvang van de markt kunt u kosteloos annuleren tot 16.30 uur.
  Van 4 dagen tot en met 2 dagen voor aanvang van de markt wordt er € 15,= kosten berekend.
  Annuleringsvoorbeelden braderie:
  markt op zondag, annuleren is kosteloos tot dinsdag 16.30 uur, woensdag en donderdag tot 16.30 uur € 15,=, vrijdag, zaterdag of niet aanwezig op de markt gehele standgeld.
  markt op dinsdag, annuleren is kosteloos tot donderdag voor 16.30 uur, vrijdag en zaterdag tot 16.30 uur € 15,=, zondag, maandag of niet aanwezig op de markt gehele standgeld.
  Indien u later annuleert of afwezig bent op de markt zal het gehele standgeld worden berekend. (let op schriftelijk annuleren (per mail of post, u ontvangt een bevestiging van uw annulering binnen 1 dag)  
 4. Toewijzing van uw standplaats gaat op aanwijzing van Vitalis.
 5. Vitalis heeft voor de braderie een branchebeleid, maar verleent geen alleenrecht. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is.
 6. Aansluiting water/stroom voor eigen rekening en op aanvraag. Krachtstroomaansluitingen op aanvraag. 
 7. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en Vitalis.
 8. Vitalis is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens personeel of diens bezoekers - bedrijfsschade en schade door diefstal vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen - indien deze is veroorzaakt door derden.
 9. Standhouders dienen tot het einde van de markt op hun standplaats te blijven staan, voor markttijden zie kalender. 
 10. Standhouder is verplicht zijn standplaats schoon achter te laten, afval en overtollige goederen dient u mee te nemen naar huis. 
 11. Vlooienmarkt, uitsluitend verkoop van gebruikte spullen, geen verkoop van, faillissements- en.of restpartijen.
 12. Het is niet toegestaan folders te verspreiden of reclame-uitingen te doen op de evenementen van Vitalis zonder nadrukkelijke toestemming. 
 13. Roken in de hallen is niet toegestaan. 
 14. Honden zijn niet toegestaan op de markt in Hardenberg, op overige markten dienen deze te worden aangelijnd.
 15. Sluitingstijden kassa binnenmarkten, half uur voor het einde van de markt. 
 16. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie bindend.


  ALGEMEEN REGLEMENT LENTEFAIR EELDE 2024

  1. Deelnemer biedt de producten / diensten aan waarmee h/zij zich heeft ingeschreven. 
  2. Elke gereserveerde plek moet compleet worden ingericht met het doel van verkoop of bezichtiging.
  3. Annulering dient schriftelijk of per mail gebeuren, bij annulering ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging van de verwerking. 
  Bij annulering voor 1 maart2024 brengen wij 50% van de deelname kosten in rekening brengen.
  Bij annulering na 1 maart 2024 vindt geen restitutieplaats.
  De organisatie is niet verplicht het deelnamebedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer.
  4. Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein verwijderd worden.
  5. Het verkopen en/of uitdelen van dranken en eetwaren is niet toegestaan. (m.u.v. de door de organisatie toegezegde standhouders met food artikelen).
  6. Alle kramen moeten uiterlijk zondag om 09.30 uur zijn ingericht en dienen uiterlijk één uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd.
  U mag uw kraam niet eerder opruimen/verlaten dan 17.00 uur. Na het uitladen van uw auto, parkeert u uw auto buiten op een parkeerplaats.
  7. Het is verboden om uw verkoopplaats aan derden door te verhuren.
  8. Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar kraam schoon op te leveren. Afval moet weer worden meegenomen.
  9. Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Lente Fair; de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving door wat voor omstandigheden dan ook. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
  10. Deelnemers zijn gehouden om te allen tijde rekening te houden met collega’s en bezoekers.
  11.Alle deelname tarieven zijn inclusief vermelding op de website en facebookpagina van LenteFair Eelde en Evenementenburo Vitalis.